Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

YubiKey to niewielkie urządzenie, które można zarejestrować w usłudze lub na stronie internetowej, obsługującej uwierzytelnianie dwustopniowe. Oznacza, że za każdym razem gdy się logujesz, system poprosi oprócz standardowej nazwy użytkowania i hasła o dowód, że masz swój klucz YubiKey. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnieniu chronisz swoje konto przed atakami typu phishing, malware i inne,  ponieważ zawsze aby zalogować się do systemu musisz posiadać fizycznie klucz, który zarejestrowałeś w danej usłudze.

Działa “z pudełka” od razu z wieloma aplikacjami

YubiKey jest obsługiwane w sposób natywny przez wszystkie komputery i platform. Wykorzystuje wiele protokołów uwierzytelniania, więc pojedynczy YubiKey mogą być wykorzystane do VPN, cyfrowego podpisu, szyfrowania dysku, a setki dostawców usług i oprogramowania, wdrażają mechanizmy umożliwiające wykorzystanie kluczy Yubikey do bezpiecznego dostępu.

W celu prezentacji prosimy o kontakt.